Sayfamız 
Güncelleniyor...

  • İç Aydınlatma
  • Dış Aydınlatma
  • Endüstriuel Aydınlatma

Vision & Mission
Since 1970, our company in the Turkish lighting sector has grown very fast starting in the 2000 and has gained an important place in Led Lighting luminaire manufacture. While on the path of delivering high quality and aesthetic product demands for industrial, Architecture and Park and Garden lighting our fast growing company, most importantly, takes place in being partners with leading Turkish Industries. In addition our company has been apart of designing luminaire LED models and manufacturing solutions for domestic and foreign projects on the topic of building and Park and Garden lighting.

 

Vizyonumuz & Misyonumuz
70 li yıllardan itibaren Türk Aydınlatma Sektörünün içinde olan firmamız, 2000’li yıllarla birlikte hızla gelişen LED Aydınlatma Armatürleri imalatında önemli bir yer edinmiştir.

Endüstriyel , Mimari ve Park Bahçe Aydınlatmasına yönelik kaliteli ve estetik ürün talebini karşılama yolunda hızla gelişen firmamız özellikle Türk Sanayisinin öncüsü sayılabilecek firmaların Aydınlatma Partneri konumuna sahiptir.

 

Ayrıca Yurt içinde ve Yurt dışındaki bir çok projede Bina ve Park Bahçe Aydınlatma konusunda Armatürlerin Ledli modellerinin tasarımı ve imalatı konusunda çözüm ortaklığı sunmaktadır.